Autorem zdjęć jest Pan W. Żurawski. Dziękujemy za ich udostępnienie.